6 resultater
... ved de geofysiske undersøkelsr gikk i første rekke ut å klarlegge den kjente fore- komst med hensyn utstrekning, form og sammenheng. Dernest skulle man under- søke om det i ...
... 84 I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. ...
... klebersteinsforekomster ved Haugseter. En var opp- merksom de betydelige usikkerhetsmomenter ved anvendelse av magnetiske målinger ...
... GRUBE. Det ble observert tildels meget sterke indikasjoner den relativt flattliggende forekomsten. Indikasjonsbildet i området ved ... i hovedtrekkene være klarlagt. Nordvest for gruben ble det - vist svakt ledende soner av noen utstrekning, (min. 700 meter). Dypet ...
... grube ble det observert relativt svake indikasjoner korte soner. Meget sterkt ledende soner ble påvist 50-100 meter i heng av ...
... av noe større styrke og utstrekning. Målingene kan tyde at de kjente malmleier ikke går nevneverdig ut over det som er fastslått ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.