6 resultater
... ved de geofysiske undersøkelsr gikk i første rekke ut å klarlegge den kjente fore- komst med hensyn utstrekning, form og sammenheng. Dernest skulle man under- søke om det i ...
... 84 I forbindelse med boringer etter malm hadde man støtt relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. ...
... klebersteinsforekomster ved Haugseter. En var opp- merksom de betydelige usikkerhetsmomenter ved anvendelse av magnetiske målinger ...
... GRUBE. Det ble observert tildels meget sterke indikasjoner den relativt flattliggende forekomsten. Indikasjonsbildet i området ved ... i hovedtrekkene være klarlagt. Nordvest for gruben ble det - vist svakt ledende soner av noen utstrekning, (min. 700 meter). Dypet ...
... grube ble det observert relativt svake indikasjoner korte soner. Meget sterkt ledende soner ble påvist 50-100 meter i heng av ...
... av noe større styrke og utstrekning. Målingene kan tyde at de kjente malmleier ikke går nevneverdig ut over det som er fastslått ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.