4 resultater
... eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og ... og Golia til Koven i vest. Indikasjonenes styrke kan tyde at sonene har betraktelig mektig- het. Dette spørsmål må dog avgjøres ...
... forekomster i deres nærhet. Undersøkeslsesområdet var forhånd avgrenset til en bredde av 0,3 km og en lengde av 2 km. Malm- ... ledningsevne av malmstuffer fra Husvikfeltet var bestemt for- hånd. Blyglans hadde som ventet ganske høy ledningsevne, mens ...
... at indikasjonene ville bli svake. Man var samtidig forberedt at de kisholdige grafittskifere som opptrer i feltet ville gi indikasjoner ... over en lengde av 300 - 350 meter. Målingene tyder at malmen har dragning i felt mot vest. Ellers i målefeltet - som er 7,3 ...
... gedigent kobber. Forekomstene er små og de er utskilt den kon- takten som det var oppgaven å kartlegge. Undersøkelsene ble ... av kontaktens detaljerte forløp, når tydningen kan baseres geologiske "fastpunkter" i ikke alt for stor inn- byrdes avstand langs ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.