1 resultater
... at indikasjonene ville bli svake. Man var samtidig forberedt at de kisholdige grafittskifere som opptrer i feltet ville gi indikasjoner ... over en lengde av 300 - 350 meter. Målingene tyder at malmen har dragning i felt mot vest. Ellers i målefeltet - som er 7,3 ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.