7 resultater
... som ligger ca. 100 meter fra hverandre. Malmen forekommer grensen mellom glimmerskifer og amfibolitt og kan hen- føres til to ... kond. målinger (Turam). Målingene ga ingen indikasjoner noen fortsettelse av grubens malm ut over det som tidligere er kjent. I ...
... 56 Målingene i felt 1 og 2 foregikk mens det lå is vannene, og oppgaven gikk ut å påvise eventuelle malmforekomster i områdene under og omkring vannene. ...
... ble det utført el.magn. kond. målinger (Turam) vanlig måte. Det målte felt har en utstrekning 0,7 km2. Ved målingene ble det observert sterke , men tildels uklare indikasjoner gjenstående malm i grubeområdet. Det har ikke vært mulig å gi ...
... og ved Melkedalen Grube skulle undersøkelsene foregå kobberholdige svovel- magnetkisforekomster. Det ble utført el.magn. kond. målinger (Turam) i stikningsnett vanlig måte. 1. KALDÅDALSFELTET. De kjente blyglans- sinkblendesoner ga ...
... (Turam). Det undersøkte området har en utstrekning ca. 8 km2. Målingene viser at ledende soner strekker seg gjennom ... Finnhaug Grube ble det påvist soner av mindre utstrekning. noen av de ledende soner som ble påvist utenfor grubeområdene er det ...
... Ved synkene ble det kun observert svake indikasjoner korte soner. Samtlige har et forløp omtrent tvers hovedstrøkretningen. Geofysisk undersøkelse Tårstad Kisfelt ...
... Det ble observert svake, men tydelige indikasjoner nikkelforekomsten. Elektromagnetiske forsøksmålinger Råna ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.