3 resultater
... (Brennåstjern). Det var anvist et undersøkelsesfelt ca. 10 km2. De tidligere undersøkelser i Eikerfeltet har vist at ... i gangene har noen utstrekning. Målingene ble utført vanlig måte med kabelutlegg bakken. Det ble observert svake eller meget svake indikasjoner en rekke ...
... mot over- liggende amfibolitt. Gruben har vært drevet to malmer adskilt ved en for- kastning. Det forekommer grafittskifer i feltet. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) vanlig måye. Målingene viser at det opptrer ledende soner i størstedelen ...
... tidligere kjent- godt ledende og virker sterkt forstyrrende målingene. Det ble utført el. magn.kond. målinger (Turam) vanlig måte, og det ble påvist en rekke soner av varierende ledningsevne ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.