3 resultater
... (Brennåstjern). Det var anvist et undersøkelsesfelt ca. 10 km2. De tidligere undersøkelser i Eikerfeltet har vist at ... i gangene har noen utstrekning. Målingene ble utført vanlig måte med kabelutlegg bakken. Det ble observert svake eller meget svake indikasjoner en rekke ...
... mot over- liggende amfibolitt. Gruben har vært drevet to malmer adskilt ved en for- kastning. Det forekommer grafittskifer i feltet. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) vanlig måye. Målingene viser at det opptrer ledende soner i størstedelen ...
... tidligere kjent- godt ledende og virker sterkt forstyrrende målingene. Det ble utført el. magn.kond. målinger (Turam) vanlig måte, og det ble påvist en rekke soner av varierende ledningsevne ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.