4 resultater
... ble det utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) vanlig måte. grunn av mannskapsmangel måtte målingene innstilles før undersøkelsene ...
... ble nøyere undersøkt. Videre ga målingene indikasjoner dypere strømkonsentrasjoner beliggende mellom Kisgruben og de ... el.magn. konduktive målinger (Turam). Målingene tyder at kisgrubens malmsone strekker seg ca. 400 meter lenger not syd enn tidligere antatt. Øst for Kisgruben ute Heistadmoens skytebane ble det påvist en rekke parallelle, gruntliggende ...
... som meddeles i foreliggende rapport ikke utarbeidet grunnlag av de nye målinger alene, men støtter seg også til de tidligere ... vestlige deler der man tidligere har observert indikasjoner gjen- stående malm. Målingene kom til å omfatte et område 21,5 km2. ...
... I er 0,25 % Mo S 2. Punkt 6 og 9 fra grube II har gehalter 0,5 og vel 1 % Mo S2. Rapporten beskriver malmens mektighet, orientering og ... ved hjelp av diamantboringer. Å gi noen bestemt anvisning hvor meget malm det kan være i feltet, er meget vanskelig, og heller ikke ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.