2 resultater
... ble ganske beskjedne. Det fremkom ingen sikre indikasjoner at Kongens Grubes malm fortsetter hverken vestover inn under Røsjøen ... Ved Slettmo Grube Ble det kun observert indikasjoner svakt ledende soner av kort utstrekning. Elektromagnetisk undersøkelse ...
... er svakt ledende. Det er ikke observert indikasjoner sammenhengende malmdannelse av større mektighet. Det ble ikke klarlagt ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.