2 resultater
... og forløper stort sett med retning øst-vest. noen av sonene er det tidligere foretatt avdekninger og mindre drifter som ... tildels ut av undersøkelsesområdet. Målingene kan tyde at silurdekket for- årsaker indikasjoner. grunnlag av erfaringene som ...
... kvartsganger i det oppsprukne grano-dioritt massiv . noen av sonene er det tidligere foretatt avdekninger som viser at sonene i ... konduktive målinger (Turam). Undersøkelsen dekket et areal 2-3 km2. Ved målingene ble det observert indikasjoner en rekke ledende ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.