Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

200 resultater
... Prøvesprengning eller atomulykke - Det er sannsynligvis spor fra atomprøvesprengningene på Novaja Semlja nord for Russland på 50- og ... Men vi registrerer at våre handlinger som mennesker setter spor også i havbunnsmiljøet, sier Jensen. Dette instrumentet, en ...
Følg sporene av NGUs mangfoldige aktiviteter i 2017. Her trekker vi linjene fra jordas indre, via havbunnen – og helt til planeten Mars. Vi tar også del i jakten på sjeldne mineraler, leter etter gull og kartlegger gamle skredgroper. Samtidig ser vi at politiet bruker geologi til å nøste i gamle kriminalsaker.
De kikker på stein i gamle bygninger og ser på strandlinja i marka, undersøker energiproduksjonen i Powerhouse og gransker geologien langs havnefronten. Forskere ved NGU kartlegger Trondheims geologiske arv.
... som tidligere har vært allment akseptert som jordas eldste spor etter livsformer. Det var såkalte stromatolitter – kolonier av ... fra Nuvvuagittuq Supracrustal Belt i Canada, er det spor etter jordas eldste livsformer. Foto: Matthew Dodd Organisk ...
... Berggrunnen på Andøya er helt unik; her finnes geologiske spor fra 2,6 milliarder år tilbake og helt fram til dinosaur-tiden. Nå ... NGU kartlegger øya denne sommeren. Kartlegger unike spor i berget på Andøya ...
... kart (løsmassekart) i M 1:25 000 Bargel, Terje 10 Spor etter istiden i Oslo og Akershus ...
... vært rammet av mange og store flommer. Tydelige spor Dette er merkbart i store deler av dalen, hvor vi ser tydelige spor etter masse-bevegelser i dalsidene ned mot Lågen. Et kartblad er ca. ...
... si for hvordan landskapet rundt deg har blitt til. Boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus" tar deg med over 10.000 år tilbake i ... av havet og kjempeflommer i Østerdalen satte store, hvite spor etter seg. Boka er rikt illustrert og skrevet på en måte som folk ...
... Påmelding Nye resultater om både koraller og spor etter isfjell fra områdene som er kartlagt i Barentshavet og Norskehavet ...
... Ganerød (bildet) og andre forskere leter etter geologiske spor i lavalagene på kysten av Antrim i Nord-Irland. Har vulkansimen her hatt ...
... Norges vandring nordover de siste 500 millioner år har satt spor etter seg. Nå leter forskerne etter nye naturressurser - bokstavelig talt ...
... er en stor utfordring for den som skal lete etter geologiske spor. - Gjennom mange tiår, har fruktbøndene skrapt bort jord, fylt ... Men under de bugnende frukttrærne ligger viktige historiske spor av skred som har gått. I vår har NGU kartlagt kvartærgeologien i ...
... og har en spennende historie som du kan lese mer om i boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus". Har landskapet i ... blitt til. Isen formet landskapet Den nye boka "Spor etter istiden i Oslo og Akershus" tar deg med over 10.000 år tilbake i ...
... i tidsskriftet Geology. Det er ikke lett å finne spor etter de dramatiske hendelsene i det geologene kaller perm tid. Det gamle ... undersøkelser i andre avsetninger, men der finnes det ikke spor av liv, forteller Knies. Nå skal han fortsette undersøkelsene inn i den ...
... være flere meter dype, og flere kilometer lange. Dette er spor etter isfjell som drev rundt i Barentshavet etter at isdekket som dekket ... er de første områdene på Tromsøflaket kartlagt. Tydelige spor etter drivende isfjell på havbunnen viser at den har endret seg lite ...
Forskere på FF Seisma har avdekket spor etter miner eller eksplosjonskratere på bunnen (merket med røde piler). ... odleiv.olesen@ngu.no   Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i ...
... dinosaurenes og øglenes tidsalder, men hvor kan vi finne spor av dem i Norge? Det er spørsmål vi trenger din hjelp for å få svar ...
... av sedimentene i Norskehavet og Barentshavet viser at det er spor etter menneskelig aktivitet de siste 150 årene. Men i det store og hele ...
... dinosaurenes og øglenes tidsalder, men hvor kan vi finne spor av dem i Norge? Det er spørsmål vi trenger din hjelp for å få svar ...
... Tilførsel av oksygen, en global istid, forsteinet olje, spor av liv. De dramatiske endringene i Jordens miljø for 2,5 til 2 milliarder ...
... å gå gjennom hele Norge. I Nordmarka i Oslo, ser han spor av betydelige geologiske endringer. For mange tusen - og geologiske epoker ...
... Atle Mørk ved Sintef. Biologiske og geologiske spor forteller om utviklinga på Svalbard under triastiden for 200 til 250 ...
... SYKKYLVEN, MØRE OG ROMSDAL: De er på jakt etter spor av skred. Med datamaskin på magen og notisbok i hånda, tråler geologene ...
... dybdedata innsamlet med multistråleekkolodd viser spor etter tre forskjellige  sedimentære prosesser: glasiale lineasjoner, ... vest for Sandnessjøen (Figur 1). Havbunnen viser spor av flere geologiske prosesser. Noen av disse var aktive under siste istid ...
... Her har me eit rikhaldig utval av ulike bergartar, som har spor etter to viktige fjellkjededanningar: Den gotiske fjellkjeden (1700-1500 ... korleis dei store trekka i den geologiske historia har sett spor etter seg i dei ulike delane av landet, kan me skildra Noregs berggrunn. ...
... men har blant annet kartlagt kanaler på sjøbunnen, ferske spor etter skred, lokale bratte skråninger og flere groper med utstrømming av ... grundig kartlagt. Resultatet viser blant annet ferske spor etter skred i strandsonen. Skredaktivitet på bunnen av Botn ...
... undersjøiske skred enn det er skred på land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og dyrt, ikke minst når man vet ... ødeleggende. NGU jobber med forskning og kartlegging av spor etter slike hendelser på havbunnen. Skred og skredavsetninger på ...
... pressast ned. Kartlegging av kvar og kor høgt vi finn spor etter havet, er difor i praksis ei kartlegging av avtrykket etter isen. ... av strandforskyving Ved å kartleggje og datere spor etter MG og lågareliggjande strandliner kan geologar finne ut korleis ...
... hvor Glomdalen er på sitt bredeste, er det få erosive spor det høyeste flomnivået. Her har nok flommen bredt seg utover og hatt ... hendelsen viser at katastrofeflommen etterlot seg voldsomme spor i terrenget ... På slutten av siste istid ble en gigantisk ...
... inn på det amerikanske kontinentet. Hendelsene har satt spor etter seg langs Norskekysten. Amerikanske øyer langs Norskekysten ...
... vart vi. Geologane frå NGU var på jakt etter historiske spor i myra, då ein 11 000 år gammal fugl dukka opp. Ekornrotta frå ...
... er kun påvist PCB i 1 av 63 prøver, i tillegg til spor i noen få enkeltprøver. Den ene prøven med forhøyet PCB-konsentrasjon ... undersøkelser av enkeltsjikt for denne prøven viste spor av PCB-forurensning i det øverste (nyeste) sjiktet. etc Kartlegging ...
... med henblikk på Wolframmineralisering. Det ble ikke funnet spor av fluoriserende mineraler i forekomsten. Det foreslås at kvartsgangen ...
... av dalføret langs Salangselva, finnes det få spor etter større leirskred.De områdene der det finnes noen spor etter større skred og der det samtidig noeaktiv areosjon, er Nyland ... sannsynligvis ville bli av mindre størrelse enndet det er spor av i terrenget mot syd. Geotekniske undersøkelser kan vise omdet finnes ...
... ytterst i Stjørnfjorden, gassholdige sedimenter, spor etter ras, store mektigheter med leire osv. Maringeologiske ...
... hull. Boringene førte ikke til klarhet, det ble kun funnet spor av magnetkis i hullene. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å ... forholdsvis heldig plassert. Når hullene likevel bare traff spor av magnetkis, er det neppe grunn til å fortsette undersøkelsene. (Jfr. ...
... Den øverste delen av sedimentkjernene kan inneholde spor etter menneskapt forurensning. Det pågående MAREANO-toktet er ferdig ...
... tidligere havnivå. Fremdeles vises det tydelige spor etter raset på Byneset i 2012. (Foto: Inger Lise Solberg, NGU) En ...
... MODELL: Lene Naustdal har ledet oppbyggingen av SPOR i regi av Vitensenteret i Trondheim. Denne modellen viser hva som skjer ... åpningen av SciencePub-utstillingen og geolaboratoriet SPOR i Trondheim søndag 29. mars. - Det gode samarbeidet mellom ...
... samtidig ivaretar verneinteressene knyttet til spor etter grytedrift fra før-romersk jernalder. Rapporten gir en foreløpig ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.