Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

87 resultater
Her på NGU-skole finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skole fordi innholdet som ligger her kan brukes av skoler, men også fordi det ...
Kirkhusmo, Lars A. O-79004 Vannforsyning Lundstein skole, Bråstad. Vannforsyning Lundstein skole, Bråstad. ...
... Anvisning av boreplasser i fjell for grunnvannsforsyning til skole, jfr. også rapport av 19.09.1968. Vannforsyning, Gausdal offentlige skole. ...
... i amfibolittiske gneisbergarter for vannforsyning til skole med ca. 40 elever. Mulighetene for å oppnå tilstrekkelig vannmengde synes nokså gode. Grunnvannsforsyning til Skåtøy skole. ...
... Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Tunnhovd skole. ...
... Tilknytning til Follebu vannverk. Vannforsyning Bruvollen skole. ...
... i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til Kjøkøy skole. ...
... ny boring i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Hagen skole. ...
... O-77003 Anvisning av borested for vannforsyning til skole. Vannforsyning til Saksum skole, Saksumdalen. ...
... O-81013 Anvisning av borested for vannforsyning til skole. Vannforsyning til Unneland skole, Haukeland. ...
... Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til skole, jfr. også rapport av 30.06.1970. Vannforsyning Gausdal off. skole, Gausdal. ...
... dypene til fjell langs en rekke profiler ved Blussuvoll skole. På grunn av tele i bakken og sterk høyfrekvent elektrisk støy fra en ... hensyn på dypene. Seismiske undersøkelser Blussuvoll skole Trondheim. ...
... av ca. 50 meters lengde. Seismiske undersøkelser Ranheim skole Strinda ...
... grunnvanns- uttaket til skolen. Rapport vedr. Jondalen skole, vannforsyning. ...
... utført med meget godt resultat. Vannforsyning Brekka skole, Nord-Fron. ...
... i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til Skåtøy skole, Kragerø. ...
... Vannforsyning ved fjellboring. Vann - avløp, Jonsborg skole, Sollia. ...
... for boring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til Slevik skole, Onsøy. ...
... av ca. 5000 m/s. Seismiske undersøkelser Sverresborg skole, Trondheim. ...
... i gneisgranitt ble anvist. Vannforsyning Odnes skole, Søndre Land. ...
... av vannet. Boreanvisning gitt. Vannforsyning til Spongdal skole, Byneset ...
Kirkhusmo, Lars A. O-80087 Vannforsyning Biristrand skole og Smedmoen boligfelt. Vannforsyning Biristrand skole og Smedsmoen boligfelt. ...
... Anvisning av boreplass for grunnvannsforsyning til Fiskå skole. Vannforsyning til Fiskå skole, Strand i Rogaland. ...
... O-77145 Anvisning av boresteder for vannforsyning til skole og boligfelt. Vannforsyning skole og boligfelt, Sande kommune. ...
... K. Ø. HY-00385 Det var ønsket vann til en planlagt skole. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til planlagt skole, Spetalen ved Saltnes. ...
... Anvisning av boreplasser for vannforsyning til boligfelt og skole. jfr. også rapport av 14/11 -72. Vannforsyning Smedmoen, Redalen og Dalheim skole. ...
... HY-00116 Anvisning av boreplasser for vannforsyning til skole og boligfelt. Jfr. også rapport av 31/7 -67. Vannforsyning Dalheim skole og Smedmoen Redalen. ...
Bryn, K. Ø. HY-00472 Det skulle skaffes vann til en skole som var under planlegging. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til Hvaler skole på Vesterøy. ...
... K. Ø. HY-00470 Det var ønsket vann til en planlagt skole. En brønnboring i fjell var ut- ført der skolen opprinnelig var ... i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til planlagt skole, Vesterøy, Hvaler. ...
... For dypt hull vil gi saltvann. Vannboring ved Krokeide skole, Fana kommune ...
Huseby, Sigurd O-76083 Grunnvannsforsyning til Hovin skole og samfunnshus ...
... for vannforsyning. Vannforsyning boligfelt Lofthus g. skole øvre Eidfjord. ...
... i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Munkerud skole, Løshagen og Skoklefall Ungdomssenter. ...
... og barneskole. Grunnvannsforsyning til boligfelt og skole, Slettestøl. ...
Brev: 1890/72G Vannforsyning til ca. 200 personer anbefales løst ved boring i fjell, med boreanvisning og borested. Massiv og tett granodiorittisk gneis, lite opp- sprukket, Betinget anbefaling.
... O-81062 Mulighetene for å skaffe 2 boligfelt og en skole drikkevannsforsyning fra grunnvann i fjell er vurdert. Forholdene synes gunstige ved Steinsland og Trøsemark skole, men trolig noe vanskeligere ved Dypvik. Grunnvannsforsyning til ...
... O-74147 Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning skole og boligfelt. Vannforsyning til Åsen skole og boligfelt, Ringsaker Åsmark. ...
... Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning til skole og boligfelt. Vannforsyning til Grande skole, Vardal og Smedmoen i Redalen. ...
... 0800-3416 99.062 Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Hellen skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. Fra hver ...
... 0800-3416 99.049 Frie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Skjold skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. Fra hver ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.