8 resultater
... i 1974 (4 lange og flere korte bor- hull). Diamantboringen i Sandstrand kalkfelt sommeren 1974 dannet avslut- ningen på et omfattende ... <80% totalkarbonat Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Sandstrand kalkfelt, Skånland kommune, Troms fylke. ...
... H. Riiber, K. Vedlegg til NGU-rapport 2005.018 Sandstrand, Skånland kommune. Kvartærgeologisk kart 1:15 000 ...
... kart er vedlagt og gir oversikt over løsmassene ved Sandstrand-Renså i Skånland kommune og rundt Ibestad og Ånstad i Ibestad ... Leirkartlegging i Troms: Kvartærgeologien ved Sandstrand, Ånstad og Ibestad i kommunene Skånland og Ibestad - et grunnlag ...
... blir de egentlig til?  Hvordan lages en sandstrand av gull?  En kort oppskrift på hvordan en sandstrand av gull lages av naturen.  Dette gjør vi for å ...
... og mikrofossiler fra strandsedimenter. - Formen på en sandstrand avhenger blant annet av om det er bølgeaktivitet eller skruis som ...
... Hva består hele Jutulhogget av? Stein som er laget av sand/sandstrand 3. Hva slags naturkatastrofe skjedde ved Jutulhogget? Nedre ...
... som særlig interessante: Fjelldalsheia. Tjeldsund kommune Sandstrand. Skånland kommune Evenestangen. Evenes kommune Stuenes. Evenes ...
... Det finnes imidlertid unntak. Kalksteinsforekomsten Sandstrand (Skånland) har kvaliteter som kan være egnet til bruk som ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.