Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

300 resultater
... leirmineraler vil magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler, noe som gir seg utslag i svekket magnetfelt over sonene. NGU har ...
... et grønt skifte. NGU har utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Her gjennomgår vi både historiske ... i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler. Her finner du rapporten både på norsk og engelsk. ...
... til fast bergart. Også disse strukturene inneholder mineraler som gjerne dannes ved nedbrytning av organisk materiale, og de er ...
... en fellesbetegnelse for bergarter hovedsakelig bestående av mineraler som inneholder karbonat ioner (CO3 2- ). De vanligste ...
... har tradisjonelt vært benyttet til kartlegging av mineraler. Men også i undersøkelse av leire og løsmasser, gir målingene ...
... dannes. Steinen omarbeides dypt i jordskorpa, nye mineraler og strukturer dannes og omdannes. Lyse og mørke steinlag kuttes, ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... Et hav av muligheter Grønn framtid krever mineraler Du kan se hvor Norge synker 2018 Nickel ...
... supermagneter i vindturbiner. En av de viktigste kildene for mineraler som inneholder disse metallene er bergarter som ble dannet under ... er fordelt i slike bergarter, hvordan metallene er bundet i mineraler og følgelig hvordan de bedre kan utvinnes. Her finner du ...
... GRØNT SKIFTE Vi trenger nye og flere mineraler for å bygge et grønnere samfunn. 12.30   Den grønne ... Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri 12.50   Mineraler, materialer og grønn teknologi , v/lagleder Henrik Schiellerup, NGU ...
... kommet i kontakt med kaldt sjøvann slik at metallholdige mineraler er avsatt: Ved forkastninger knyttet til sedimentære bassenger ...
... hadde reist til vår nordlige landsdel for å lete fram mineraler, og marmor i særdeleshet. Oppdragsgiver var Kong Fredrik den femte, ...
... kan en slik prøvetaking avdekke hvor det er mulig å finne mineraler i berggrunnen, forteller Andersson. Arbeidet sør i Trøndelag i ...
... til feltspat inneholder larvikitten små mengder mørke mineraler, slik som amfibol, olivin og biotitt, og de mest attraktive ...
... og minst 20% kvarts. Som regel er det også noen andre mineraler, slik som biotitt og muskovitt. Granitter er lyse bergarter, som ...
... på jordoverflaten begynte å størkne slik at vi fikk faste mineraler og bergarter. Noen zirkonkrystaller funnet i Australia kan være så ...
... fordi man kun vet om én og fordi det finnes attraktive mineraler der til potensiell utvinning. Vi har også vurdert snø- og isdekt ...
... år. I Ofotregionen er det tatt ut en rekke metaller og mineraler til ulike formål. Byen Narvik er i seg selv tuftet på gruvedrift. ...
... i %. Den kan brukes til å kartlegge elektronisk ledende mineraler (sulfider, grafitt) og leire. Er spesielt godt egnet for å kartlegge ...
... (f.eks. nedbrytning av organisk materiale og forvitring av mineraler) Retardasjon ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.