Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

299 resultater
... Oy i Finland planlegger selskapet utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til ...
... Lav pH (surt vann) øker løseligheten av tungmetaller fra mineraler og fra rør og installasjoner, og bør derfor måles. En del ...
... statlige kroner, fordelt over fire år, for å lete etter mineraler og metaller i Nord-Norge. Nord-Skandinavia er regnet som et av de ...
... Dette kan forklares med at berggrunnen inneholder flere mineraler som lar seg løse i vann. I tillegg kan grunnvann i fjell ha en ...
... holdt fram at det er nødvendig med både mye og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi. ...
... av væske (melkekvarts), inneslutninger av andre mineraler (rosenkvarts, som inneholder små rutil-nåler) eller forurensninger ...
... silt, silt, sandig silt etc. Kornene kan bestå av ulike mineraler.     Video: Amatørvideo fra ...
... ressurser Vi nordmenn er for øvrig storforbrukere av mineraler. Hver eneste en av oss forbrukte 12 tonn mineraler i fjor. Av de totalt 78 millioner tonnene med mineralske råstoffer ...
... AMAGER-metoden Når vanlige bergartsdannende mineraler brytes ned til leirmineraler, vil det magnetiske mineralet magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler (rust). Det er denne prosessen som gir den karakteristiske røde ...
... mineralenes overflate. I tilfeller hvor en har godt ledende mineraler (sulfider, oksider og leirmineraler) kan denne faktoren være ... anomali er det stor sjanse for at anomalien skyldes ledende mineraler. Figur 3 viser et eksempel på borehullsmålinger med RP, IP og SP. ...
... formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller ...
... at berggrunnen ikke inneholder sulfider eller andre ledende mineraler. Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen ...
... avspeiler materialegenskaper i de forskjellige magnetiske mineraler (f.eks. magnetitt and magnetkis). Remanent magnetisering er en ...
... flak av steinen faller av, grunnet ekspansjon av enkelte mineraler (særlig kvarts) ved hurtig oppvarming. Det er særlig vanlig ved ...
... polere. Det er kontrasten mellom harde og myke mineraler som avgjør poleringsegenskapene. Steinen er godt egnet som tilslag i ...
... undersøkelse (NGU) gransket magnetiske egenskaper i mineraler helt nede på nanonivå. Tidlig avslørte de spesielle særtrekk i ...
... over millioner av år, klarte vannet å bryte harde mineraler ned til leirmineraler. Flere steder i Skandinavia er det påvist opp ...
... høyt innhold i melkekvarts), sammenvoksninger med andre mineraler (f.eks. rutil, feltspat, glimmer) eller fremmede ioner ...
... vampyrer og gjenferd å gjøre, men med geologi: Bergarter, mineraler, fossiler og landformer. Det livløse vil alltid være en forutseting ...
... kroner for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Regjeringen ønsker nå å forlenge denne satsingen. ...
... nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann fra kilder under havbunnen møter det ...
... tid er svært sjeldent. - Innholdet av sulfater og andre mineraler i dette saltet gjør det mulig å beregne oksygeninnholdet og ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... kan følgelig inneholde mer eller mindre radioaktive mineraler eller asbest. Dette blir i økende grad undersøkt, og det er ikke ...
... på påvirkning er: Forvitring og oppløsning av mineraler i løsmasser og bergarter Infiltrasjon til grunnvann av ...
... I Norge er det kjent at bestemte bergarter og mineraler kan bidra til naturlige verdier av visse kjemiske elementer som ...
... av NHO-konferansen er det utarbeidet en egen rapport om mineraler for det grønne skiftet . - Vi kan ikke planlegge en ny ...
... med på, om hvordan berggrunnen i landet vårt er dannet. Om mineraler og bergarter, og hvordan dannelsen deres kan fortelle historien til ... bergarter. Hver bergart er satt sammen av forskjellige typer mineraler. Og hvert mineral har sitt eget utseende, farge, kjemisk ...
... Se video       Last ned pdf Kritiske mineraler i USA Elizabeth A. Eide, The National Academies Se video ...
... mangfold definerer vi som variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og geologiske prosesser innen et gitt ...
... svartskifer. Sammen med kvartsen opptrer noen forurensende mineraler, hvorav kalkspat er det viktigste. Detalj av geologisk kart ...
... et intensivt arbeid med mikrostrukturer i magnetiske mineraler fra den norske kontinetalsokkelen i et samarbeid mellom NGU og ...
... ble det for 50 år siden letet etter kun en brøkdel av de mineraler vi i dag har bruk for; gårsdagens geologer kunne ikke forutse den ...
... ble fylt av oksygen, ble det felt ut store mengder jernrike mineraler i havene. Disse ble bl.a. opphavet til jernforekomstene ved ...
... Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter ...
... innebærer at vi må ta ut mer metaller og andre nyttige mineraler fra stein til å lage helt vanlige ting vi har i huset vårt. Selv ...
... farer og verne om utnyttbare ressurser i grunnen, som vann, mineraler og byggeråstoffer. Det gjenstår imidlertid et stor stykke arbeid ...
... av kritiske mineralske råvarer til Europa. Tilgangen til mineraler og materialer er høyt oppe på EUs dagsorden fordi europeisk ...
... kleberen synes å være god. Det er ikke observert fibrige mineraler i hverken kleberen eller i serpentinitten. Det anbefales at det tas ...
... leirmineraler vil magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler, noe som gir seg utslag i svekket magnetfelt over sonene. NGU har ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.