Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

299 resultater
... som tar sikte på å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Geologien i Vest-Finnmark er mer kompleks enn de fleste ...
Mange mineraler inneholder titan, men de økonomisk sett viktigste kildene til titan ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Det skilles mellom fem ...
... Laboratoriet disponerer også fasiliteter for separasjon av mineraler og preparering av slip. Oppslutning eller utlekking i løsemidler er ...
... og for fordeling av konsesjoner for utvinning av mineraler, olje og gass.  - For Ukraina kan vestlige land bidra med ...
... i forvaltningen Noen stikkord for virksomheten er: Mineraler, metaller, naturstein, pukk og grus, skredundersøkelser, grunnvann, ...
... boligbygging, eller at verdier knyttet til løsmasser, mineraler eller grunnvann er kjent i forhold til utarbeidelse av ...
... må kvitte oss med hele 30 tonn stein for å skaffe til veie mineraler til én enkelt PC. - Vi mangler dokumentasjon og vitenskapelige ...
... ikke et paradoks at man trenger gruvedrift, industri og mer mineraler for et grønt skifte. Det er bare slik det er, sa Sp-politiker og ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. BARDUFOSS: Et sort helikopter flyr i rette linjer fram ...
... i 2008 fram en mineralstrategi for å sikre EUs tilgang til mineraler fra europeiske ressurser. Den europeiske satsingen tar utgangspunkt i ...
... Mindat.org database over verdens mineraler og mineralsamlinger:  http://www.mindat.org/ Norges ...
... Se video       Last ned pdf Med mineraler inn i fremtiden Tom Heldal, NGU Se video       Last ned ... NGU Se video       Last ned pdf Mineraler og CO2-fangst Are Korneliussen, NGU Se video       Last ...
... men også i de mest dagligdagse gjøremål. Stein og mineraler inngår i papir og blyant, i tannkrem, sminke og kjøkkenutstyr. Og i ... Vår nye tidsalder krever utnyttelse av en rekke nye mineraler for å drive samfunnsutviklingen videre.  Foto: Ane K. Engvik ...
... i jordskorpa, omvandles til en annen bergart med helt nye mineraler, struktur og utseende. Omvandlingen skjer fordi trykket og ... variasjoner i kjemisk sammensetning, inneslutninger av andre mineraler i granaten og teksturer langs korngrensene, gir spor etter reisen ...
... 750 000 meter med borekjerner fra norske fjell. Nye mineraler i bruk - Utviklingen viser at det blir tatt i bruk stadig mer og nye mineraler i moderne teknologi. I tillegg utvikles analyseteknikkene år for ...
Feltspat og nefelin er mineraler som gjerne opptrer sammen og dels har overlappende anvendelse. De er ... samt en liten andel magnesium- og jernrike (mafiske) mineraler som biotitt, hornblende, magnetitt og pyroksen, som fjernes når ...
Eksport av mineraler fra Norge i 2018. Pukk og grus har høyest omsetningsverdi. Kilde: SSB og produsenter. Samlet eksportverdi for alle mineraler og bergarter i 2018  var på nær fem milliarder kroner. ...
... og hydrotermal aktivitet. Et stort antall tildels sjeldne mineraler er identifisert i forekomsten. Så langt er den oppborede reserve i ...
... løselig gull der størstedelen er bundet til arsenførende mineraler mens en liten del av gullinnholdet antas å foreligge i form av ca. ...
... samme sted, som er vanskeligere å forklare. Flere uvanlige mineraler (ged. Cu, allanitt, baddeleyitt) ble påvist ved mikrosondeanalysene. ...
... PSV-verdier er generelt karakterisert ved at de inneholder mineraler med ulik "hardhetsgrad". Bergarters poleringsegenskaper uttrykt ...
... (bly, zink, kobber og gull) og andre nyttbare bergarter og mineraler har vært utført i området, men ingen drivverdige forekomster er ...
... i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor ...
... geologi, ressurser o.l i tillegg til potensialet for andre mineraler som ikke er i produksjon. Rapporten er skrevet på oppdrag fra ...
... råmaterialet varierer, men vanlig hvithet er 60-67%. Andre mineraler i bergarten er magnesitt, kloritt og magnetitt. Magnetittinnholdet er ...
... kan vannet karakteriseres som relativt rikt på løste mineraler dominert av natrium, kalsium og bikarbonat. Selv om innholdet av ...
... noe spesielt samband mellom forvitring av kis og spesifikke mineraler. Samlet forvitring synes mer avhengig av bergartenes kjemiske ...
... domineres av den mest basiske plagioklas og har lite mørke mineraler. Interessante forekomster er påvist ved Kinsedal, Luster, Kolarbotn ...
... er kompleks mineralogi med mange inneslutninger av andre mineraler i karbonat, inkludert finfordelt grafitt. Evenesmarka er i varierende ...
... fjell (pukk) er i dag blant de viktigste byggeråstoffer/mineraler som utvinnes på land i Norge. Produksjonen av disse naturressursene ...
... han. Paleomagnetisme er magnetisme som er blitt bevart i mineraler og bergarter fra de ble dannet. Den reflekterer retningen av Jordens ...
... rapportert KNUST: En smarttelefon inneholder 40-50 mineraler. Nå er det funnet spor av PCB i mobiltelefoner. funn av PCB i ...
... kysten oftest består av partikler av forskjellige typer mineraler, iblandet skjell. Kun i Hola utenfor Vesterålen har MAREANO ...
... før siste års uro i finansmarkedene.  - Behov for mineraler er knyttet til global velstandsutvikling. Hvis eller når utviklingen ...
... på grunn av sin flakige form. Det er det bløteste av alle mineraler med hardhet 1 på Mohs hardhetsskala. Talk er et av ...
... Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter. Per i ...
... er stipulert til 73,8 millioner kroner. Mareano og mineraler Av driftsutgiftene er 27,1 millioner avsatt til Mareano, et ...
... utbygging av ny og fornybar energi. Til det trenger vi nye mineraler, ny mineralindustri og intensivert kartlegging. Nå er alt dette satt ...
... nye resurser også i Norge. Norge importerte i 2005 mineraler for 2-3 milliarder kroner. Rogaland størst Bergindustrien ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.