Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

299 resultater
... samtidig med at eventuell opptreden av radioaktive mineraler sjekkes med scintillometer. Potensielle ressurser av kvarts- og ...
... og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster ...
... Kvarts, alkalifeltspat og plagioklas er de dominerende mineraler, med mindre mengder glimmermineraler. Undersøkelser av ...
... nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann fra kilder under havbunnen møter det ... Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, som ligger på 2300 meters dyp ...
... en rapport som viste Europas avhengighet av importerte mineraler. For eksempel blir 20-30 prosent av verdensproduksjonen av enkelte ... i 2008 fram en mineralstrategi for å sikre EUs tilgang til mineraler fra europeiske ressurser. Den europeiske satsingen tar utgangspunkt i ...
... om norsk "gråstein" og hva vi faktisk bruker bergarter og mineraler til, sier generalsekretær Gunn Haukdal i Norsk Geologisk Forening. ... En bergart er en stein som er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under ...
... som fornyer duppedittene hyppig. Hver duppeditt krever nye mineraler for å lages. Det er mer gull (Au) i en smartphone enn i et tonn ... Jo, gruver. I gruver jobber det folk som har god kunnskap om mineraler, hva de inneholder, hvor de finnes og hvordan de kan utvinnes. ...
... Earth Elements (REE), som kritiske råvarer; metaller og mineraler det er sterk mangel på i Europa. Å sikre tilgangen på REE er ... yter mer. I smarte mobiltelefoner brukes det 40-50 mineraler og metaller, blant annet sjeldne jordartsmetaller. Magneter med ...
... Kobber, og en rekke andre metaller og mineraler, er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile energiformer. Kobber er også viktig på en rekke andre ...
... Vanligvis stengelige, mørke grønne, brune eller svarte mineraler. Amfibolitt : Omdannet mørk bergart som vesentlig består ... ergart : Et legeme som er sammensatt av ett eller flere mineraler. Betongtilslag : Se: tilslagsmaterialer. Blokk : ...
... et bredere publikum at samfunnet må ha mer kunnskap om mineraler, materialer og ressursbruk for å sikre en bærekraftig fremtid, sier ... deltakere. Dag to av konferansen var viet til mineraler og materialer for fremtiden, samt hvordan disse henger sammen i en ...
... 13. september kl 11.00-16.00. Se og ta på vakre og nyttige mineraler på vår stand! Overordnet tema for Geologiens Dag i Norge i år ...
... ikke til is om vinteren Grunnvann er i kontakt med mineraler i grunnen og får som oftest høyere mineralinnhold og høyere pH ...
... - Trøndelag har en rik bergverkshistorie, og behovet for mineraler og metaller i framtida kan skape ny næring, både i gamle ...
... på mange andre måter også, både til hverdags og fest. Mineraler finnes i «alle» produkter vi omgir oss med; mobiltelefoner, PC-er, ...
... bruker lupe og leter etter prøver med rene strukturer av mineraler som amfiboler og glimmer. Deformasjonen i grunnfjellet, som skjedde ... strukket ut. Nye slag med hammeren og han er fornøyd: - Mineraler er følsomme for endringer i væskestrøm og temperatur, og det kan ...
... (TiO2) som brukes til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ...
... Morten Smelror.  Les mer: forskning.no: Gamle mineraler styrker datahukommelse Seniorforsker Suzanne McEnroe ...
... som skal analyseres i detalj, helt ned til de enkelte mineraler. I tillegg skal det gjøres mineralanalyser av svevestøvet. Man ...
... studeres og benyttes for å finne alderen på bergarter og mineraler.  Den geologiske historien er definert i tidsepoker. ...
... ulike typer feltspatmineraler og mindre menger av mørke mineraler som biotitt og amfibol. De er imidlertid sammensatt av litt ulike ...
... kan også stedvis inneholde høyt innhold av naturlige mineraler som kan være helseskadelig, som for eksempel fluor eller radon. En ...
... fortid, samt utnyttelse av georessurser som grunnvann og mineraler. Geologi/geodiversitet sin betydning for biologi, planteproduksjon, ... landskapsutvikling, berggrunns- og strukturgeologi, mineraler og andre geo-ressurser. www.ig.uit.no Det er åtte ...
... ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen på å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- og utland under ... Vi vet mer og mer om det som fins av metaller og mineraler på havbunnen. Jeg har mye mer tro på realismen i dette enn før, ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Det er stor mangel på viktige mineraler og metaller i verden. Nye data er viktige for prospekterings- og ...
... i stor grad skapes. Det ble i 2014 produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med cirka 6000 sysselsatte fordelt på 856 ... råstoffer.  Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ...
... se NGUs kalender for 2015 - med beskrivelse av hvordan mineraler blir brukt i vår hverdag. Hvert år bruker hver nordmann et ...
... i en bergart ved kvantifisering av grunnstoffer i mineraler, i bestemmelse av sporelementer, kvantitativ bestemmelse av ... og vannprøver. Til analyse av faste materialer (f.eks.mineraler, aphanittiske bergarter eller glasstabletter av bergarter isoformert ...
... verden, og fargekontrasten er et vitne om at ulike mineraler og bergarter har ulik kjemisk sammensetning. Ett snitt ... Vannet blir surt i møte med biosfæren, og løser opp mineraler i løsmassene på vei nedover i jordprofilet. Etter hvert endres de ...
... uran-bly (U-Pb), som brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet er at uran, som er ... argon-argon (40Ar/39Ar), som brukes til å aldersbestemme mineraler som inneholder kalium (K) i mineralstrukturen. Den tredje metoden er ...
... om norsk "gråstein" og hva vi faktisk bruker bergarter og mineraler til, sier generalsekretær Gunn Haukdal i NGF. Ti bergarter kom ... En bergart er en stein som er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under ...
... i målestokk 1:50 000.  Viktig for byggeråstoffer og mineraler i Rogaland - Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ... være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, ...
... hvilke planter og dyr som trives på jorda over. Bergarter, mineraler, sand og grus slites sakte men sikkert ned og avgir ulike typer ... er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. Eksempler på det siste er raviner ...
... eller nodulargneis, og kan oppdages som hvite stengelige mineraler eller karakteristiske klumper på steinoverflatene. ... gjennom Romsdal til Sunnmøre. Ved å studere mineraler i bergarter kan vi få innsikt i urgamle historier om hvordan steinen ... langs Vestlandet, ble presset ned i dypet. Studie av mineraler fra fjellkjedenes røtter Ved å studere mineralene og ...
... og titanitt finnes det også sammen med en rekke jernholdige mineraler. I Norge finnes store forekomster av både ilmenitt og rutil. ... korrosjon på andre metallflater. Nikkelholdige mineraler. Pentlanditt fra Pechenga i Russland (bak til venstre). I front, en ...
På denne sida har vi samla nokre plakatar og brosjyrar som viser kor hendige minerala er i min og din kvardag. Klikk på bilda for å få opp ein større versjon og muligheit til å laste ned produkta i dei fleste tilfeller.
... Det er helt vanlig at gravide må ta tilskudd av forskjellig mineraler for å kunne opprettholde den kroppslige mineralbalansen under ...
... Formålet med turen min var å lete etter gull og andre mineraler av økonomisk interesse. Dette er en del av prosjektet ...
... trenger en systematisk oversikt over grunnvann, grunnvarme, mineraler, geofarer og kulturminner, sa de Beer. Han avsluttet foredraget med ...
... av bergarter. Forvitring skjer når bergarter og mineraler brytes ned, enten kjemisk eller mekanisk. Når den går dypt ned i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.