2 resultater
... Vanligvis stengelige, mørke grønne, brune eller svarte mineraler. Amfibolitt : Omdannet mørk bergart som vesentlig består ... ergart : Et legeme som er sammensatt av ett eller flere mineraler. Betongtilslag : Se: tilslagsmaterialer. Blokk : ...
... (f.eks. nedbrytning av organisk materiale og forvitring av mineraler) Retardasjon ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.