27 resultater
... i Botswana, gruvedrift i Amazonas, olje i Øst-Timor, mineraler i Kosovo...». Han nyter åpenbart stor tillit i ... gjenstår å se. Også i virkelighetens verden har mineraler og andre naturresurser alltid spilt en avgjørende rolle i ... i Sør-Kinahavet. Årsaken til appetitten på mineraler er at de er innsatsfaktorer i industriens verdikjeder. Det finnes ...
... til nødvendige råvarer. Uten sikker tilgang på kritiske mineraler og materialer kan man ikke opprettholde dagens industriproduksjon. ... digitalt samfunn, forutsetter økt tilgang til en rekke nye mineraler. Det samme gjelder for et skifte til en grønnere hverdag, med mindre ...
... vår historie har medført store forandringer i hvilke mineraler som har vært viktige for samfunnene, men som poeten Gene Dalby ... i mange utviklingsland har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men ...
... Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell. Her ...
... midten ser vi i mikroskopet flakformet grafitt som svarte mineraler. De svarte skiferlagene rike på grafitt finner vi gjerne mellom de ... Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt. Mellom vanlige ...
Dette bør ikke overraske noen. Mineraler, jord og vann er grunnlaget for alt. Kunnskap og kapital er ... og utgjør store deler av verdens produksjon av kritiske mineraler. Her fra en gruve i den kinesiske Gansu-provinsen. I DN denne uken ... kontrollerer tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne ...
... at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at ... av gruvedrift. Samtidig må vi sørge for at metaller og mineraler kan gjenvinnes i økende grad, slik at vi i fremtiden trenger færre ...
... Alle metallene kommer i utgangspunktet fra ulike metalliske mineraler: Jernet kommer fra mineralene magnetitt, hematitt eller goehtitt. ... pyrolusitt, molybden fra molybdenitt, vanadium fra ulike mineraler og silisium fremstilles fra kvarts. "Men hva med papiret? Er ...
... som fornyer duppedittene hyppig. Hver duppeditt krever nye mineraler for å lages. Det er mer gull (Au) i en smartphone enn i et tonn ... Jo, gruver. I gruver jobber det folk som har god kunnskap om mineraler, hva de inneholder, hvor de finnes og hvordan de kan utvinnes. ...
... Kobber, og en rekke andre metaller og mineraler, er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile energiformer. Kobber er også viktig på en rekke andre ...
... se NGUs kalender for 2015 - med beskrivelse av hvordan mineraler blir brukt i vår hverdag. Hvert år bruker hver nordmann et ...
... hvilke planter og dyr som trives på jorda over. Bergarter, mineraler, sand og grus slites sakte men sikkert ned og avgir ulike typer ... er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. Eksempler på det siste er raviner ...
... eller nodulargneis, og kan oppdages som hvite stengelige mineraler eller karakteristiske klumper på steinoverflatene. ... gjennom Romsdal til Sunnmøre. Ved å studere mineraler i bergarter kan vi få innsikt i urgamle historier om hvordan steinen ... langs Vestlandet, ble presset ned i dypet. Studie av mineraler fra fjellkjedenes røtter Ved å studere mineralene og ...
... Det er helt vanlig at gravide må ta tilskudd av forskjellig mineraler for å kunne opprettholde den kroppslige mineralbalansen under ...
... men også i de mest dagligdagse gjøremål. Stein og mineraler inngår i papir og blyant, i tannkrem, sminke og kjøkkenutstyr. Og i ... Vår nye tidsalder krever utnyttelse av en rekke nye mineraler for å drive samfunnsutviklingen videre.  Foto: Ane K. Engvik ...
... i jordskorpa, omvandles til en annen bergart med helt nye mineraler, struktur og utseende. Omvandlingen skjer fordi trykket og ... variasjoner i kjemisk sammensetning, inneslutninger av andre mineraler i granaten og teksturer langs korngrensene, gir spor etter reisen ...
... AMAGER-metoden Når vanlige bergartsdannende mineraler brytes ned til leirmineraler, vil det magnetiske mineralet magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler (rust). Det er denne prosessen som gir den karakteristiske røde ...
... vampyrer og gjenferd å gjøre, men med geologi: Bergarter, mineraler, fossiler og landformer. Det livløse vil alltid være en forutseting ...
... med på, om hvordan berggrunnen i landet vårt er dannet. Om mineraler og bergarter, og hvordan dannelsen deres kan fortelle historien til ... bergarter. Hver bergart er satt sammen av forskjellige typer mineraler. Og hvert mineral har sitt eget utseende, farge, kjemisk ...
... mangfold definerer vi som variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og geologiske prosesser innen et gitt ...
... ble det for 50 år siden letet etter kun en brøkdel av de mineraler vi i dag har bruk for; gårsdagens geologer kunne ikke forutse den ...
... Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter ...
... innebærer at vi må ta ut mer metaller og andre nyttige mineraler fra stein til å lage helt vanlige ting vi har i huset vårt. Selv ...
... farer og verne om utnyttbare ressurser i grunnen, som vann, mineraler og byggeråstoffer. Det gjenstår imidlertid et stor stykke arbeid ...
... dannes. Steinen omarbeides dypt i jordskorpa, nye mineraler og strukturer dannes og omdannes. Lyse og mørke steinlag kuttes, ...
... på jordoverflaten begynte å størkne slik at vi fikk faste mineraler og bergarter. Noen zirkonkrystaller funnet i Australia kan være så ...
... fordi man kun vet om én og fordi det finnes attraktive mineraler der til potensiell utvinning. Vi har også vurdert snø- og isdekt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.