46 resultater
- Vi undersøker ressurspotensialet og leter etter mineraler som kan inngå i moderne og framtidig elektronikk, som ... forekomster av sjeldne jordartsmetaller? Avdekker sjeldne mineraler i dypet ...
... til nødvendige råvarer. Uten sikker tilgang på kritiske mineraler og materialer kan man ikke opprettholde dagens industriproduksjon. ... digitalt samfunn, forutsetter økt tilgang til en rekke nye mineraler. Det samme gjelder for et skifte til en grønnere hverdag, med mindre ...
Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye ... dette til er det viktig å kunne undersøke materialer og mineraler, ofte helt ned på atomnivå, for å se hvilke kvaliteter og ... Et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer etableres nå i Trondheim. Det vil hete ...
... vår historie har medført store forandringer i hvilke mineraler som har vært viktige for samfunnene, men som poeten Gene Dalby ... i mange utviklingsland har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men ...
... borerigger og analyseutstyr tilstede. Det foregikk salg av mineraler og geologisk feltutstyr. Bransjeorganisasjoner og land/regioner ... verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og ...
... midten ser vi i mikroskopet flakformet grafitt som svarte mineraler. De svarte skiferlagene rike på grafitt finner vi gjerne mellom de ... Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt. Mellom vanlige ...
... leder et arbeid som kartlegger koboltressurser og andre mineraler, som i fremtiden kan utvinnes under langt bedre forhold enn i Kongo. ...
... litt over 1% vanadiumoksid. Til sammen utgør disse tre mineraler 30 % av bergartene, og disse tre rike lagene kan følges over flere ... rundt 280 millioner tonn noritt med rundt 30% av de tre mineraler til sammen. Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen ...
... med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte helt nye ...
Dette bør ikke overraske noen. Mineraler, jord og vann er grunnlaget for alt. Kunnskap og kapital er ... og utgjør store deler av verdens produksjon av kritiske mineraler. Her fra en gruve i den kinesiske Gansu-provinsen. I DN denne uken ... kontrollerer tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne ...
... NGU har nylig utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Rapporten er blant annet bestilt som et ... i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler. - Mineralske råstoffer har gjennom hele menneskehetens ...
- Mange mineraler er avgjørende innsatsfaktorer i teknologien som det grønne skiftet ... Det er et potensial for å være førende på utvinning av mineraler, skriver NHO i rapporten. Næringslivets perspektivmelding ser ... - Det grønne skiftet forutsetter sterk vekst i bruken av mineraler og sjeldne jordartsmetaller. Solceller, vindmøller, elbiler, ...
... kvarts, 60-70% feltspat og mindre enn 10% glimmer og andre mineraler. De er dannet ved at smeltemasser (magma) fra jordens indre har ... store kvartsganger kan dannes. Mange steder kan også andre mineraler som f.eks. kalkspat, svovelkis, gull og/eller feltspat avsettes ...
... bildet av geologien. - Denne bergarten kan inneholde mineraler som jern, titan, nikkel og platinametaller, forklarer Schiellerup. ... han står nå, er det uhyre viktig å ha oversikt over de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. ...
... at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at ... av gruvedrift. Samtidig må vi sørge for at metaller og mineraler kan gjenvinnes i økende grad, slik at vi i fremtiden trenger færre ...
... bergart. Thorium kan både sitte i gitteret til mer vanlige mineraler og opptre i komplekse mineraler sammensatt av flere forskjellige grunnstoffer; både i oksider, ...
... ikke inn i gitterstrukturen til de vanlige bergartsdannende mineraler. Etter hvert som magma størkner og hovedmineralene krystalliserer ... ender de to metallgruppene som regel opp i forskjellige mineraler. HFSE Niobium (Nb) og tantal (Ta) finnes ofte i de samme ...
... Alle metallene kommer i utgangspunktet fra ulike metalliske mineraler: Jernet kommer fra mineralene magnetitt, hematitt eller goehtitt. ... pyrolusitt, molybden fra molybdenitt, vanadium fra ulike mineraler og silisium fremstilles fra kvarts. "Men hva med papiret? Er ...
... at potensialet er stort. - En stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for utvikling, sa Hiim da han åpnet NGU-dagen. ... Schiellerup på sin side fulgte opp med en oversikt over mineraler som er helt nødvendig for et endring fra fossil til fornybar ...
... Kobber, og en rekke andre metaller og mineraler, er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile energiformer. Kobber er også viktig på en rekke andre ...
... et bredere publikum at samfunnet må ha mer kunnskap om mineraler, materialer og ressursbruk for å sikre en bærekraftig fremtid, sier ... deltakere. Dag to av konferansen var viet til mineraler og materialer for fremtiden, samt hvordan disse henger sammen i en ...
... 13. september kl 11.00-16.00. Se og ta på vakre og nyttige mineraler på vår stand! Overordnet tema for Geologiens Dag i Norge i år ...
... - Trøndelag har en rik bergverkshistorie, og behovet for mineraler og metaller i framtida kan skape ny næring, både i gamle ...
... (TiO2) som brukes til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ...
... i stor grad skapes. Det ble i 2014 produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med cirka 6000 sysselsatte fordelt på 856 ... råstoffer.  Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ...
... i målestokk 1:50 000.  Viktig for byggeråstoffer og mineraler i Rogaland - Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ... være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, ...
På denne sida har vi samla nokre plakatar og brosjyrar som viser kor hendige minerala er i min og din kvardag. Klikk på bilda for å få opp ein større versjon og muligheit til å laste ned produkta i dei fleste tilfeller.
... Det er helt vanlig at gravide må ta tilskudd av forskjellig mineraler for å kunne opprettholde den kroppslige mineralbalansen under ...
... ikke et paradoks at man trenger gruvedrift, industri og mer mineraler for et grønt skifte. Det er bare slik det er, sa Sp-politiker og ...
... ti Geologiske prosesser, landskap i endring, framtidas mineraler, fortidas ukjente liv, dyphavets hemmeligheter, fjellenes åpne ...
Mange mineraler inneholder titan, men de økonomisk sett viktigste kildene til titan ...
... 750 000 meter med borekjerner fra norske fjell. Nye mineraler i bruk - Utviklingen viser at det blir tatt i bruk stadig mer og nye mineraler i moderne teknologi. I tillegg utvikles analyseteknikkene år for ...
Feltspat og nefelin er mineraler som gjerne opptrer sammen og dels har overlappende anvendelse. De er ... samt en liten andel magnesium- og jernrike (mafiske) mineraler som biotitt, hornblende, magnetitt og pyroksen, som fjernes når ...
... av væske (melkekvarts), inneslutninger av andre mineraler (rosenkvarts, som inneholder små rutil-nåler) eller forurensninger ...
... på grunn av sin flakige form. Det er det bløteste av alle mineraler med hardhet 1 på Mohs hardhetsskala. Talk er et av ...
... og titanitt finnes det også sammen med en rekke jernholdige mineraler. I Norge finnes store forekomster av både ilmenitt og rutil. ... korrosjon på andre metallflater. Nikkelholdige mineraler. Pentlanditt fra Pechenga i Russland (bak til venstre). I front, en ...
... høyt innhold i melkekvarts), sammenvoksninger med andre mineraler (f.eks. rutil, feltspat, glimmer) eller fremmede ioner ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... ofte overrasket og vil vite mer når vi forteller om hvordan mineraler og metaller som er rundt dem i naturen er helt avgjørende i vår ... Halvorsen til.  På NGU.no kan du lese mer om flere mineraler og bergarter som er veldig viktige i hverdagen vår. - ...
... svartskifer. Sammen med kvartsen opptrer noen forurensende mineraler, hvorav kalkspat er det viktigste. Detalj av geologisk kart ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.