5 resultater
... 13. september kl 11.00-16.00. Se og ta på vakre og nyttige mineraler på vår stand! Overordnet tema for Geologiens Dag i Norge i år ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... mangfold definerer vi som variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og geologiske prosesser innen et gitt ...
... fordi man kun vet om én og fordi det finnes attraktive mineraler der til potensiell utvinning. Vi har også vurdert snø- og isdekt ...
... år. I Ofotregionen er det tatt ut en rekke metaller og mineraler til ulike formål. Byen Narvik er i seg selv tuftet på gruvedrift. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.