10 resultater
... Vann er et utmerket løsemiddel for mineraler i berggrunnen. Foto: T. Mortensen Menneske, dyr og planter treng ...
Menneske, dyr og planter treng en rekke mineraler. For høyt eller for lavt inntak kan være skadeleg. Vann er vårt ... og er i tillegg et utmerket løsemiddel. Grunnvann tar opp  mineraler når det sakte flyt gjennom undergrunnen. Grunnvann har vanligvis et ...
... i grunnen. I mineraljorda reagerer det sure vannet med mineraler slik at ulike ioner løses ut til vannet og pH stiger (blir mindre ... den aktuelle uttaksmengden. Mange kjemiske reaksjoner mellom mineraler og vann går svært langsomt. Vannets oppholdstid i grunnen er derfor ...
... tillegg ved sin naturlige beskaffenhet gjennom innholdet av mineraler, sporelementer eller andre bestanddeler og ved eventuelt å ha ... vi i Norge foretrekker kildevann med neglisjerbare mengder mineraler, vurderes ofte mineralvann med betydelig innhold av salter som sunt i ...
... like kjemisk sett. Mangan kommer også som regel fra mineraler i berggrunnen. Det er færre manganholdige mineraler enn det er jernholdige mineraler. Derfor ser vi ofte høyere jernverdier enn manganverdier. Mangan ...
... kan også stedvis inneholde høyt innhold av naturlige mineraler som kan være helseskadelig, som for eksempel fluor eller radon. En ...
... Lav pH (surt vann) øker løseligheten av tungmetaller fra mineraler og fra rør og installasjoner, og bør derfor måles. En del ...
... Dette kan forklares med at berggrunnen inneholder flere mineraler som lar seg løse i vann. I tillegg kan grunnvann i fjell ha en ...
... på påvirkning er: Forvitring og oppløsning av mineraler i løsmasser og bergarter Infiltrasjon til grunnvann av ...
... I Norge er det kjent at bestemte bergarter og mineraler kan bidra til naturlige verdier av visse kjemiske elementer som ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.