4 resultater
... mangfold . Det handler om hvordan variasjoner i bergarter, mineraler, fossiler, landformer og jordtyper kan utgjøre store forskjeller for ... er like variert som den trønderske. Fra molekyler og mineraler til mat på fat Geologien er grunnlaget for jordsmonnet som ...
... ti Geologiske prosesser, landskap i endring, framtidas mineraler, fortidas ukjente liv, dyphavets hemmeligheter, fjellenes åpne ...
... supermagneter i vindturbiner. En av de viktigste kildene for mineraler som inneholder disse metallene er bergarter som ble dannet under ... er fordelt i slike bergarter, hvordan metallene er bundet i mineraler og følgelig hvordan de bedre kan utvinnes. Her finner du ...
... kan en slik prøvetaking avdekke hvor det er mulig å finne mineraler i berggrunnen, forteller Andersson. Arbeidet sør i Trøndelag i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.