8 resultater
... 1972). Det er veldig stor forskjell på magnetitt og andre mineraler og ofte brukes SI*10 -5 . Andre magnetiske mineraler er magnetkis (0.05 – 0.5) og ilmenitt, hematitt (0.03 – 0.3). ...
... ti Geologiske prosesser, landskap i endring, framtidas mineraler, fortidas ukjente liv, dyphavets hemmeligheter, fjellenes åpne ...
... AMAGER-metoden Når vanlige bergartsdannende mineraler brytes ned til leirmineraler, vil det magnetiske mineralet magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler (rust). Det er denne prosessen som gir den karakteristiske røde ...
... mineralenes overflate. I tilfeller hvor en har godt ledende mineraler (sulfider, oksider og leirmineraler) kan denne faktoren være ... anomali er det stor sjanse for at anomalien skyldes ledende mineraler. Figur 3 viser et eksempel på borehullsmålinger med RP, IP og SP. ...
... avspeiler materialegenskaper i de forskjellige magnetiske mineraler (f.eks. magnetitt and magnetkis). Remanent magnetisering er en ...
... har tradisjonelt vært benyttet til kartlegging av mineraler. Men også i undersøkelse av leire og løsmasser, gir målingene ...
... supermagneter i vindturbiner. En av de viktigste kildene for mineraler som inneholder disse metallene er bergarter som ble dannet under ... er fordelt i slike bergarter, hvordan metallene er bundet i mineraler og følgelig hvordan de bedre kan utvinnes. Her finner du ...
... i %. Den kan brukes til å kartlegge elektronisk ledende mineraler (sulfider, grafitt) og leire. Er spesielt godt egnet for å kartlegge ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.