9 resultater
Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye ... dette til er det viktig å kunne undersøke materialer og mineraler, ofte helt ned på atomnivå, for å se hvilke kvaliteter og ... Et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer etableres nå i Trondheim. Det vil hete ...
... finnes i enkelte varianter. Spredte "knotter" av harde mineraler er vanlig, særlig granat og staurolitt. Denne vekslingen mellom harde og myke mineraler gjorde at glimmerskifer ble den mest brukte bergart til kvernstein i ...
... et bredere publikum at samfunnet må ha mer kunnskap om mineraler, materialer og ressursbruk for å sikre en bærekraftig fremtid, sier ... deltakere. Dag to av konferansen var viet til mineraler og materialer for fremtiden, samt hvordan disse henger sammen i en ...
... - Trøndelag har en rik bergverkshistorie, og behovet for mineraler og metaller i framtida kan skape ny næring, både i gamle ...
... i stor grad skapes. Det ble i 2014 produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med cirka 6000 sysselsatte fordelt på 856 ... råstoffer.  Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ...
Eksport av mineraler fra Norge i 2018. Pukk og grus har høyest omsetningsverdi. Kilde: SSB og produsenter. Samlet eksportverdi for alle mineraler og bergarter i 2018  var på nær fem milliarder kroner. ...
... hadde reist til vår nordlige landsdel for å lete fram mineraler, og marmor i særdeleshet. Oppdragsgiver var Kong Fredrik den femte, ...
... til feltspat inneholder larvikitten små mengder mørke mineraler, slik som amfibol, olivin og biotitt, og de mest attraktive ...
... og minst 20% kvarts. Som regel er det også noen andre mineraler, slik som biotitt og muskovitt. Granitter er lyse bergarter, som ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.