19 resultater
- Vi undersøker ressurspotensialet og leter etter mineraler som kan inngå i moderne og framtidig elektronikk, som ... forekomster av sjeldne jordartsmetaller? Avdekker sjeldne mineraler i dypet ...
... Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske ...
... Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell. Her ...
... midten ser vi i mikroskopet flakformet grafitt som svarte mineraler. De svarte skiferlagene rike på grafitt finner vi gjerne mellom de ... Mellom de vanlige bergartene finner vi skiferlag rike på mineraler som er kritisk for det moderne livet vårt. Mellom vanlige ...
... bildet av geologien. - Denne bergarten kan inneholde mineraler som jern, titan, nikkel og platinametaller, forklarer Schiellerup. ... han står nå, er det uhyre viktig å ha oversikt over de mineraler og forekomster som finnes. Spennende geologi på Andøya. ...
... uran-bly (U-Pb), som brukes til å bestemme alderen til mineraler som inneholder grunnstoffet uran. Prinsippet er at uran, som er ... argon-argon (40Ar/39Ar), som brukes til å aldersbestemme mineraler som inneholder kalium (K) i mineralstrukturen. Den tredje metoden er ...
... i målestokk 1:50 000.  Viktig for byggeråstoffer og mineraler i Rogaland - Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ... være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, ...
... eller nodulargneis, og kan oppdages som hvite stengelige mineraler eller karakteristiske klumper på steinoverflatene. ... gjennom Romsdal til Sunnmøre. Ved å studere mineraler i bergarter kan vi få innsikt i urgamle historier om hvordan steinen ... langs Vestlandet, ble presset ned i dypet. Studie av mineraler fra fjellkjedenes røtter Ved å studere mineralene og ...
... men også i de mest dagligdagse gjøremål. Stein og mineraler inngår i papir og blyant, i tannkrem, sminke og kjøkkenutstyr. Og i ... Vår nye tidsalder krever utnyttelse av en rekke nye mineraler for å drive samfunnsutviklingen videre.  Foto: Ane K. Engvik ...
... i jordskorpa, omvandles til en annen bergart med helt nye mineraler, struktur og utseende. Omvandlingen skjer fordi trykket og ... variasjoner i kjemisk sammensetning, inneslutninger av andre mineraler i granaten og teksturer langs korngrensene, gir spor etter reisen ...
... AMAGER-metoden Når vanlige bergartsdannende mineraler brytes ned til leirmineraler, vil det magnetiske mineralet magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler (rust). Det er denne prosessen som gir den karakteristiske røde ...
... tid er svært sjeldent. - Innholdet av sulfater og andre mineraler i dette saltet gjør det mulig å beregne oksygeninnholdet og ...
... med på, om hvordan berggrunnen i landet vårt er dannet. Om mineraler og bergarter, og hvordan dannelsen deres kan fortelle historien til ... bergarter. Hver bergart er satt sammen av forskjellige typer mineraler. Og hvert mineral har sitt eget utseende, farge, kjemisk ...
... ble fylt av oksygen, ble det felt ut store mengder jernrike mineraler i havene. Disse ble bl.a. opphavet til jernforekomstene ved ...
... av kritiske mineralske råvarer til Europa. Tilgangen til mineraler og materialer er høyt oppe på EUs dagsorden fordi europeisk ...
... til fast bergart. Også disse strukturene inneholder mineraler som gjerne dannes ved nedbrytning av organisk materiale, og de er ...
... dannes. Steinen omarbeides dypt i jordskorpa, nye mineraler og strukturer dannes og omdannes. Lyse og mørke steinlag kuttes, ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... supermagneter i vindturbiner. En av de viktigste kildene for mineraler som inneholder disse metallene er bergarter som ble dannet under ... er fordelt i slike bergarter, hvordan metallene er bundet i mineraler og følgelig hvordan de bedre kan utvinnes. Her finner du ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.