13 resultater
... kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler. ...
... og analysert. Resultatene viser at forurensningen av andre mineraler, særlig feltspat og lys glimmer, er så stor at kvartsen er uegnet ...
... Innholdet av U og Th er som regel bundet i aksessoriske mineraler. Det er valgt ut sju objekter for videre oppfølging sommeren 1984. ...
... er å få kunnskap om framtidig oppløsning (forvitring) av mineraler og sidebergarter fra gruvene. I dette forprosjektet er det gjort ...
... for å avgjøre om VLF-anomaliene skyldes elektron-ledende mineraler eller oppknust fjell/leire. Geofysisk og geologisk oppfølging av ...
... samt i to prøvetatte kilder er rikt på løste mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredsstiller kravene til ...
... samt i to prøvetatte kilder er rikt på løse mineraler (relativt hardt vann), men det tilfredstiller kravene til drikkevann. ...
... avhengig av tilblandingen av grafitt. Av andre forurensede mineraler kan nevnes; glimmer, kvarts, feltspat og kis. I det gamle ...
... 06. ppm Au og 3.3% Cu (snitt) i tillegg til flere uvanlige mineraler (thulitt, scheelitt, gedigen kobber og sink (?). ...
... samme sted, som er vanskeligere å forklare. Flere uvanlige mineraler (ged. Cu, allanitt, baddeleyitt) ble påvist ved mikrosondeanalysene. ...
... kan vannet karakteriseres som relativt rikt på løste mineraler dominert av natrium, kalsium og bikarbonat. Selv om innholdet av ...
... noe spesielt samband mellom forvitring av kis og spesifikke mineraler. Samlet forvitring synes mer avhengig av bergartenes kjemiske ...
... kleberen synes å være god. Det er ikke observert fibrige mineraler i hverken kleberen eller i serpentinitten. Det anbefales at det tas ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.