4 resultater
... Fette tyder på at de fleste sprekksonene er gjentettet av mineraler. Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig ...
... er utpreget talk- og magnesittholdig, men disse mineraler vil neppe kunne få økonomisk betydning da forekomsten har meget ...
... epidot, hornblende, biotitt og muskovitt som de van- ligste mineraler. Tre anorthositt-forekomster på grensen mellom Nordfjord og ...
... Videre ville en undersøke om det var metalliske mineraler (jernoksider, sulfider) som kunne ha påvirkning på ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.