3 resultater
... og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 ...
... domineres av den mest basiske plagioklas og har lite mørke mineraler. Interessante forekomster er påvist ved Kinsedal, Luster, Kolarbotn ...
... at berggrunnen ikke inneholder sulfider eller andre ledende mineraler. Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.