6 resultater
... i stor utstrekning absorbert i lettløselig form på andre mineraler. Det ble funnet anomaliområder på kobber, nikkel og tinn. Videre er ...
... 939 D I forbindelse med undersøkelser etter industrielle mineraler og bygningsstein i Finnmark fylke ble det foretatt prøvetaking av ...
... gjort kvantitative analyser på davidittkorn og endel andre mineraler. Analyseresultater fra bergart og tungmineralkonsentratprøver ...
... er påvist ubetydelige mengder av feltspat, amfibol og opake mineraler. Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Børselv dolomittfelt, ...
... kan være en inter- essant struktur for leting etter andre mineraler enn barytt bør holdes åpen. Mer detaljerte resultater finnes i 25 ...
... og magnetseparasjon er utført for å fjerne forurensende mineraler som kalkspat, kloritt, biotitt og feltspat. Dette har gitt følgende ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.