4 resultater
... industrimineraler (pegmatitt), malm, naturstein og sjeldne mineraler. Det er gitt en oversikt over geologien samt eksisterende funn av ...
... for å bestemme innholdet av hovedmineraler, underordnede mineraler og mineraler som forekommer i meget små mengder (aksessoriske mineraler). ...
... samtidig med at eventuell opptreden av radioaktive mineraler sjekkes med scintillometer. Potensielle ressurser av kvarts- og ...
... Kvarts, alkalifeltspat og plagioklas er de dominerende mineraler, med mindre mengder glimmermineraler. Undersøkelser av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.