11 resultater
... grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer. Mineraler for det grønne skiftet ...
... borerigger og analyseutstyr tilstede. Det foregikk salg av mineraler og geologisk feltutstyr. Bransjeorganisasjoner og land/regioner ... verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og ...
... Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell. Her ...
... med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli bedre på å utnytte helt nye ...
... at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at ... av gruvedrift. Samtidig må vi sørge for at metaller og mineraler kan gjenvinnes i økende grad, slik at vi i fremtiden trenger færre ...
... Kobber, og en rekke andre metaller og mineraler, er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile energiformer. Kobber er også viktig på en rekke andre ...
... er kompleks mineralogi med mange inneslutninger av andre mineraler i karbonat, inkludert finfordelt grafitt. Evenesmarka er i varierende ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... nøyaktige kart. De vil gi oss en bedre oversikt over hvilke mineraler og metaller som finnes i hele fylket og hvordan disse kan utnyttes ...
... supermagneter i vindturbiner. En av de viktigste kildene for mineraler som inneholder disse metallene er bergarter som ble dannet under ... er fordelt i slike bergarter, hvordan metallene er bundet i mineraler og følgelig hvordan de bedre kan utvinnes. Her finner du ...
... år. I Ofotregionen er det tatt ut en rekke metaller og mineraler til ulike formål. Byen Narvik er i seg selv tuftet på gruvedrift. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.