12 resultater
... til nødvendige råvarer. Uten sikker tilgang på kritiske mineraler og materialer kan man ikke opprettholde dagens industriproduksjon. ... digitalt samfunn, forutsetter økt tilgang til en rekke nye mineraler. Det samme gjelder for et skifte til en grønnere hverdag, med mindre ...
... at potensialet er stort. - En stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for utvikling, sa Hiim da han åpnet NGU-dagen. ... Schiellerup på sin side fulgte opp med en oversikt over mineraler som er helt nødvendig for et endring fra fossil til fornybar ...
... Videre ville en undersøke om det var metalliske mineraler (jernoksider, sulfider) som kunne ha påvirkning på ...
... Kvarts, alkalifeltspat og plagioklas er de dominerende mineraler, med mindre mengder glimmermineraler. Undersøkelser av ...
... eller nodulargneis, og kan oppdages som hvite stengelige mineraler eller karakteristiske klumper på steinoverflatene. ... gjennom Romsdal til Sunnmøre. Ved å studere mineraler i bergarter kan vi få innsikt i urgamle historier om hvordan steinen ... langs Vestlandet, ble presset ned i dypet. Studie av mineraler fra fjellkjedenes røtter Ved å studere mineralene og ...
... ikke et paradoks at man trenger gruvedrift, industri og mer mineraler for et grønt skifte. Det er bare slik det er, sa Sp-politiker og ...
... men også i de mest dagligdagse gjøremål. Stein og mineraler inngår i papir og blyant, i tannkrem, sminke og kjøkkenutstyr. Og i ... Vår nye tidsalder krever utnyttelse av en rekke nye mineraler for å drive samfunnsutviklingen videre.  Foto: Ane K. Engvik ...
... AMAGER-metoden Når vanlige bergartsdannende mineraler brytes ned til leirmineraler, vil det magnetiske mineralet magnetitt omdannes til mindre magnetiske mineraler (rust). Det er denne prosessen som gir den karakteristiske røde ...
... av kritiske mineralske råvarer til Europa. Tilgangen til mineraler og materialer er høyt oppe på EUs dagsorden fordi europeisk ...
... til fast bergart. Også disse strukturene inneholder mineraler som gjerne dannes ved nedbrytning av organisk materiale, og de er ...
... GRØNT SKIFTE Vi trenger nye og flere mineraler for å bygge et grønnere samfunn. 12.30   Den grønne ... Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri 12.50   Mineraler, materialer og grønn teknologi , v/lagleder Henrik Schiellerup, NGU ...
... (f.eks. nedbrytning av organisk materiale og forvitring av mineraler) Retardasjon ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.