16 resultater
... i Botswana, gruvedrift i Amazonas, olje i Øst-Timor, mineraler i Kosovo...». Han nyter åpenbart stor tillit i ... gjenstår å se. Også i virkelighetens verden har mineraler og andre naturresurser alltid spilt en avgjørende rolle i ... i Sør-Kinahavet. Årsaken til appetitten på mineraler er at de er innsatsfaktorer i industriens verdikjeder. Det finnes ...
... vår historie har medført store forandringer i hvilke mineraler som har vært viktige for samfunnene, men som poeten Gene Dalby ... i mange utviklingsland har medført økt etterspørsel etter mineraler, ikke bare byggeråstoff og energimineral som kull og petroleum, men ...
Dette bør ikke overraske noen. Mineraler, jord og vann er grunnlaget for alt. Kunnskap og kapital er ... og utgjør store deler av verdens produksjon av kritiske mineraler. Her fra en gruve i den kinesiske Gansu-provinsen. I DN denne uken ... kontrollerer tilgangen til sjeldne, men helt nødvendige, mineraler og metaller som inngår i USAs high-tech industrier. Sjeldne ...
... NGU har nylig utarbeidet en 28 siders rapport om mineraler for det grønne skiftet. Rapporten er blant annet bestilt som et ... i tillegg til å beskrive behovet for mye og nye grønne mineraler. - Mineralske råstoffer har gjennom hele menneskehetens ...
... Jakob K. 0800-3416 Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland 2016.019 I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske ...
... av det grønne skiftet. Men det vil kreve store mengder av mineraler og metaller fra undergrunnen. Illustrasjonsfoto: Tomasz Sienicki. ...
... (TiO2) som brukes til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan.       Iskrem ...
... som fornyer duppedittene hyppig. Hver duppeditt krever nye mineraler for å lages. Det er mer gull (Au) i en smartphone enn i et tonn ... Jo, gruver. I gruver jobber det folk som har god kunnskap om mineraler, hva de inneholder, hvor de finnes og hvordan de kan utvinnes. ...
... (TiO2) som brukes til alt dette kommer fra steiner og mineraler som inneholder titan. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som ...
... hvilke planter og dyr som trives på jorda over. Bergarter, mineraler, sand og grus slites sakte men sikkert ned og avgir ulike typer ... er geologien vernet, eksempelvis sjeldne fossiler, spesielle mineraler eller rødlistede landskapstyper. Eksempler på det siste er raviner ...
... trenger en systematisk oversikt over grunnvann, grunnvarme, mineraler, geofarer og kulturminner, sa de Beer. Han avsluttet foredraget med ...
... i jordskorpa, omvandles til en annen bergart med helt nye mineraler, struktur og utseende. Omvandlingen skjer fordi trykket og ... variasjoner i kjemisk sammensetning, inneslutninger av andre mineraler i granaten og teksturer langs korngrensene, gir spor etter reisen ...
... av NHO-konferansen er det utarbeidet en egen rapport om mineraler for det grønne skiftet . - Vi kan ikke planlegge en ny ...
... ble det for 50 år siden letet etter kun en brøkdel av de mineraler vi i dag har bruk for; gårsdagens geologer kunne ikke forutse den ...
... ble fylt av oksygen, ble det felt ut store mengder jernrike mineraler i havene. Disse ble bl.a. opphavet til jernforekomstene ved ...
... på jordoverflaten begynte å størkne slik at vi fikk faste mineraler og bergarter. Noen zirkonkrystaller funnet i Australia kan være så ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.