13 resultater
Hvilke mineraler som tilhører staten og grunneier er beskrevet i mineralloven §7. ... grunneiers. Alle kan lete etter forekomster av statens mineraler på egen og andres grunn så lenge man ikke utfører inngrep i ... grunneier. De som skal lete grundigere etter statens mineraler, må søke Direktoratet for Mineralforvaltning om ...
... medisiner, musikkinstrumenter og mye mer. Avhengig av mineraler - Boka skal nå et bredt publikum. Det er viktig at alle ser ... av mineralenes nødvendighet og fortreffelighet. Mineraler finnes i det aller meste vi omgir oss med. Det er budskapet i ei ny ...
... Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell anvendelse på grunn av sine fysiske ...
... både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi. Energimineraler ...
... Vann er et utmerket løsemiddel for mineraler i berggrunnen. Foto: T. Mortensen Menneske, dyr og planter treng ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, f. eks jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til ...
Metalliske mineraler inneholder metaller. Metaller defineres kjemisk som ... Malm Når en snakker om forekomster av metalliske mineraler bruker en ofte ordet malm. Men for at en forekomst skal kunne ... inkluderer derfor også forekomster med metallholdige mineraler som per dags dato ikke er økonomisk utnyttbare. Enten på grunn av ...
... ikke til is om vinteren Grunnvann er i kontakt med mineraler i grunnen og får som oftest høyere mineralinnhold og høyere pH ...
... ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen på å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- og utland under ... Vi vet mer og mer om det som fins av metaller og mineraler på havbunnen. Jeg har mye mer tro på realismen i dette enn før, ...
... av bergarter. Forvitring skjer når bergarter og mineraler brytes ned, enten kjemisk eller mekanisk. Når den går dypt ned i ...
... Se video       Last ned pdf Med mineraler inn i fremtiden Tom Heldal, NGU Se video       Last ned ... NGU Se video       Last ned pdf Mineraler og CO2-fangst Are Korneliussen, NGU Se video       Last ...
... kysten oftest består av partikler av forskjellige typer mineraler, iblandet skjell. Kun i Hola utenfor Vesterålen har MAREANO ...
... kroner for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Regjeringen ønsker nå å forlenge denne satsingen. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.