16 resultater
... med rapporter fra letevirksomhet på forekomster av statens mineraler er opprettet. Det er Direktoratet for mineralforvaltning med ...
... av driftsforhold og prisvariasjoner. Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og jern oksider) omtales i tilsvarende rapport om metalliske malmer. ...
... av evaporitt (hovedsakelig salt, men også gips og andre mineraler). For rundt 300 millioner år siden ble det avsatt tykke lag av ... ved at havvann fordampet og oppløste salter ble utfelt som mineraler på havbunnen. Senere ble det avsatt mektige lag av andre sedimenter ...
... Erik Prytz Reitan/MCR   Verdier i norske fjell Mineraler inngår i nesten all vareproduksjon. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og arbeidsplasser. ...
... råstoffer i 2012. Hver innbygger i Norge bruker 13 tonn med mineraler til innenlandsk forbruk. De viktigste fylkene etter omsetning er ... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ...
... er noen etterspørsel, og ingen vil har helsefarlige mineraler hjemme. Det finns forskjellige typer asbest (asbest betyr ...
... Earth Elements (REE), som kritiske råvarer; metaller og mineraler det er sterk mangel på i Europa. Å sikre tilgangen på REE er ... yter mer. I smarte mobiltelefoner brukes det 40-50 mineraler og metaller, blant annet sjeldne jordartsmetaller. Magneter med ...
... bruker lupe og leter etter prøver med rene strukturer av mineraler som amfiboler og glimmer. Deformasjonen i grunnfjellet, som skjedde ... strukket ut. Nye slag med hammeren og han er fornøyd: - Mineraler er følsomme for endringer i væskestrøm og temperatur, og det kan ...
... fortid, samt utnyttelse av georessurser som grunnvann og mineraler. Geologi/geodiversitet sin betydning for biologi, planteproduksjon, ... landskapsutvikling, berggrunns- og strukturgeologi, mineraler og andre geo-ressurser. www.ig.uit.no Det er åtte ...
... Formålet med turen min var å lete etter gull og andre mineraler av økonomisk interesse. Dette er en del av prosjektet ...
... rapportert KNUST: En smarttelefon inneholder 40-50 mineraler. Nå er det funnet spor av PCB i mobiltelefoner. funn av PCB i ...
... før siste års uro i finansmarkedene.  - Behov for mineraler er knyttet til global velstandsutvikling. Hvis eller når utviklingen ...
... Urban gruvedrift Går ut på å utvinne verdifulle mineraler fra tv, pc, mobiltelefoner og andre elektroniske dubeditter. Per i ...
... undersøkelse (NGU) gransket magnetiske egenskaper i mineraler helt nede på nanonivå. Tidlig avslørte de spesielle særtrekk i ...
... nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann fra kilder under havbunnen møter det ...
... Se video       Last ned pdf Kritiske mineraler i USA Elizabeth A. Eide, The National Academies Se video ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.