Innholdstype

Publiseringsår

9 resultater
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Arbeidet startet i fjor og er et ledd i myndighetenes ... forskere tråler land og strand i Nordland på leting etter mineraler i løsmasser. Analyser i laboratoriet avgjør om innholdet er så ...
... til foredrag, ekskursjoner og diskusjoner om temaet. Mineraler er overalt Nå er boka etter denne internasjonale konferansen ute ... dekker alt fra høyteknologiske produkter, analyseteknikker, mineraler i medisinsk utstyr, byggeråstoffer, industrimineraler, bevaring av ...
... Naturens løsning - Gassbasert videreforedling av mineraler medfører utslipp av klimagassen CO2. Det er behov for å utvikle ... Utvikling ved sjøen Utgangspunktet er altså gass og mineraler. Rapporten peker på at Nordland, i likhet med flere andre områder ...
... 833 bedriftene i bergindustrien. Til sammen ble det tatt ut mineraler på mer enn 1.100 steder rundt om i landet. Jern og pukk øker ... omfatter alle bedrifter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Disse mineralske ...
... nord for New Zealand. Slike strukturer er bygd opp av mineraler som blir utfelt når varmt vann fra kilder under havbunnen møter det ... Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, som ligger på 2300 meters dyp ...
... som tar sikte på å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Geologien i Vest-Finnmark er mer kompleks enn de fleste ...
... må kvitte oss med hele 30 tonn stein for å skaffe til veie mineraler til én enkelt PC. - Vi mangler dokumentasjon og vitenskapelige ...
... er stipulert til 73,8 millioner kroner. Mareano og mineraler Av driftsutgiftene er 27,1 millioner avsatt til Mareano, et ...
... statlige kroner, fordelt over fire år, for å lete etter mineraler og metaller i Nord-Norge. Nord-Skandinavia er regnet som et av de ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.