16 resultater
Aldersbestemmelser på mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som finnes ... fjell på Ringvassøya, og lurer på hvordan man daterer mineraler/bergarter? Hvilken metode brukes? Hvordan daterer man mineraler/bergarter? Hvordan daterer man mineraler/bergarter? ...
... og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og innhold av mineraler)? Er det spesielle planter tilknyttet bergarten toglimmergneis? ...
... ved Noregs geologiske undersøking (NGU) ut boka Norges mineraler. I 25 år har den vore eit viktig oppslagsverk for mineralogar og ... mobiltelefon finst det over 20 forskjellige. Norges mineraler inneheld 830 mineral som er funne her på berget. 68 av desse vart ...
... kampen om både tradisjonelle materialer og sjeldne mineraler hardner til. Med sine rike naturressurser har Norge, og spesielt ... en transportterminal med lagring og bearbeiding av malm og mineraler Produksjon av silisium fra lokal kvarts Utvikling og bruk av ...
... seg opp". Det samme gjelder for andre metaller og verdifulle mineraler. Gull kan opptre i veldig mange sammenhenger, og det gjør ... I sprekkene kan det ofte også bli avsatt andre mineraler som kvarts eller karbonat, disse vil da være et godt utgangspunkt å ...
... registrerer vi nå vekst i næringen og et økende behov for mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU. Det er langs ... I tillegg kommer foredlingsindustrien innenfor naturstein, mineraler, og bygge- og anleggsbransjen. Til sammen snakker vi om en ...
... uregelmessig utbredelse - eller anomalier - av bestemte mineraler og grunnstoff. Statlig storsatsing Det er Regjeringen som har ... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Områdene som kartlegges fra helikopter i 2011 er ...
... Norge er bergverksnasjon. Vi har bare glemt at vi er det. Mineraler fra norske fjell har dannet grunnlaget for betydelig verdiskaping her ... til å finne mer. Mineralnæringen tar ut og utnytter mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser. Her i landet utvinner og ...
... påvirker resistiviteten er innhold av elektronisk ledende mineraler (grafitt, sulfider), leire og elektrisk ledningsevne i porevannet. ...
... er hvit, grovkornet og med lite inneslutninger av andre mineraler i karbonat, og innhold av karbonatbundet (gitterbundet) jern og ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Det er stor mangel på viktige mineraler og metaller i verden. Nye data er viktige for prospekterings- og ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. BARDUFOSS: Et sort helikopter flyr i rette linjer fram ...
... i 2008 fram en mineralstrategi for å sikre EUs tilgang til mineraler fra europeiske ressurser. Den europeiske satsingen tar utgangspunkt i ...
... fjell (pukk) er i dag blant de viktigste byggeråstoffer/mineraler som utvinnes på land i Norge. Produksjonen av disse naturressursene ...
... Oy i Finland planlegger selskapet utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til ...
... over millioner av år, klarte vannet å bryte harde mineraler ned til leirmineraler. Flere steder i Skandinavia er det påvist opp ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.