11 resultater
... makter å lagre enda større datamengder. Gamle mineraler styrker datahukommelse Gamle mineraler styrker datahukommelse ...
... over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord. Flymålinger og feltarbeid Nærmere 75 prosent av ... mineralressurser i Nord-Europa, fastslår Boyd. Mineraler over alt Store mengder mineraler finnes i "alle" produkter vi ...
... en rapport som viste Europas avhengighet av importerte mineraler. For eksempel blir 20-30 prosent av verdensproduksjonen av enkelte ... i 2008 fram en mineralstrategi for å sikre EUs tilgang til mineraler fra europeiske ressurser. Den europeiske satsingen tar utgangspunkt i ...
... Morten Smelror.  Les mer: forskning.no: Gamle mineraler styrker datahukommelse Seniorforsker Suzanne McEnroe ...
... som skal analyseres i detalj, helt ned til de enkelte mineraler. I tillegg skal det gjøres mineralanalyser av svevestøvet. Man ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Det skilles mellom fem ...
... i forvaltningen Noen stikkord for virksomheten er: Mineraler, metaller, naturstein, pukk og grus, skredundersøkelser, grunnvann, ...
... han. Paleomagnetisme er magnetisme som er blitt bevart i mineraler og bergarter fra de ble dannet. Den reflekterer retningen av Jordens ...
... ressurser Vi nordmenn er for øvrig storforbrukere av mineraler. Hver eneste en av oss forbrukte 12 tonn mineraler i fjor. Av de totalt 78 millioner tonnene med mineralske råstoffer ...
... at berggrunnen ikke inneholder sulfider eller andre ledende mineraler. Geologiske og geofysiske undersøkelser for tunnelstrekningen ...
... polere. Det er kontrasten mellom harde og myke mineraler som avgjør poleringsegenskapene. Steinen er godt egnet som tilslag i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.