Innholdstype

Publiseringsår

8 resultater
... interessert i Sørøya, hvor jeg vet det finnes mange mineraler. Barytt i Finnmark Barytt i Finnmark ...
... Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir næring og mineraler til jordsmonnet, og at plantene tilpasser seg dette? Sammenhengen ...
... Finland har investert ti ganger mer enn Norge i leting etter mineraler de siste ti årene. Morten Smelror viser til at regjeringen så ... for eksempel jern og nikkel, fastslår Sintef og Norut. Mineraler, olje, gass og fornybar energi kan skape en ny bærebjelke i ...
... mantel.  Skorpa og mantelen består av svært forskjellige mineraler. De øverste delene av kontinentalskorpa består av mineraler som kvarts, feltspat, glimmer og amfibol, mens de nedre delene ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... og torv) TONNEVIS: Hver nordmann bruker 12,5 tonn mineraler årlig. Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av ...
... forskergruppe i flere år studert magnetiske egenskaper i mineraler på nanoskala. Målet er blant annet å utvikle et framtidig stabilt ...
... ulike typer feltspatmineraler og mindre menger av mørke mineraler som biotitt og amfibol. De er imidlertid sammensatt av litt ulike ...
... og for fordeling av konsesjoner for utvinning av mineraler, olje og gass.  - For Ukraina kan vestlige land bidra med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.