14 resultater
... på produktene og flere nisjeprodukter. Satser på mineraler i nord Satser på mineraler i nord ...
...     Finnes det interessante bergarter og mineraler i Neiden i Sør-Varanger som er lett tilgjengelige for folk på tur? ...
... mot erosjon enn andre. Dette har å gjøre med hvilke mineraler bergarten inneholder. Noen mineraler, for eksempel kvarts, er nokså harde og lar seg ikke slite ned så ...
... Men også steiners vekt varierer veldig avhengig av hvilke mineraler de er bygd opp av og hvor tett atomene inne i steinen er pakket sammen. Kvarts er lett, mens steiner med f.eks. jernrike mineraler er tunge. Pimpstein er et eksempel på en stein med mange porer ...
... Suzanne McEnroe har studert de magnetiske egenskapene i mineraler på nanoskala. I et samarbeid mellom flere kolleger på NGU og andre ... utviklet i hematitt, ble oppdaget for første gang i mineraler i norske bergarter. Utvikling av de magnetiske fasene oppstår ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, for eksempel jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk ...
... omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Næringen skiller ... Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten bruk av mineraler, for eksempel jern til stål, kalkstein til sement og papir, pukk til ...
... høye trykk temperaturer, slik at alt ble omformet og nye mineraler ble dannet. Om man studerer et geologisk kart, vil man kunne se at ...
... natrium og kalsuim. I tillegg har en granitt noen mørke mineraler som biotitt (glimmer) og hornblende. Når en granitt blir utsatt ...
... om norsk "gråstein" og hva vi faktisk bruker bergarter og mineraler til, sier generalsekretær Gunn Haukdal i Norsk Geologisk Forening. ... En bergart er en stein som er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under ...
... om norsk "gråstein" og hva vi faktisk bruker bergarter og mineraler til, sier generalsekretær Gunn Haukdal i NGF. Ti bergarter kom ... En bergart er en stein som er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under ...
... nye resurser også i Norge. Norge importerte i 2005 mineraler for 2-3 milliarder kroner. Rogaland størst Bergindustrien ...
... formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller ...
... et intensivt arbeid med mikrostrukturer i magnetiske mineraler fra den norske kontinetalsokkelen i et samarbeid mellom NGU og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.