3 resultater
... overveiende består av et enkelt mineral, plagioklas. Mørke mineraler som pyroksen forekommer underordnet (0-10%), men er innholdet av mørke mineraler større (10-20%) betegnes bergarten leukonoritt. Omdannet hvit ...
... og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver ...
... vanadiumholdig magnetitt. Enkeltvis anses innholdet avdisse mineraler å være for lavt til å kunne gi grunnlag for økonomiskutnyttelse, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.