3 resultater
... er utpreget talk- og magnesittholdig, men disse mineraler vil neppe kunne få økonomisk betydning da forekomsten har meget ...
... er det utført ekstraksjon med 7N HNO3 på utvalgte mineraler tynnet med kvarts og på internasjonale standarder. Løsningene er ...
... domineres av den mest basiske plagioklas og har lite mørke mineraler. Interessante forekomster er påvist ved Kinsedal, Luster, Kolarbotn ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.