2 resultater
... og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og ...
... epidot, hornblende, biotitt og muskovitt som de van- ligste mineraler. Tre anorthositt-forekomster på grensen mellom Nordfjord og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.