4 resultater
... etter molybden, wolfram og uran. Ressurser av metalliske mineraler i Nordland. ...
... av fylkets mineralske råstoffressurser. Industrielle mineraler og bygningsstein i fylkesplanen. ...
... er svovelkis, kobberkis og magnetitt pluss en rekke andre mineraler i aksessoriske mengder. Kjemisk er malmen kobberdominert. ...
... Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.