3 resultater
... En skulle legge vekt på registrering av nyttbare mineraler eller malmer. Bergartene rundt Lysebotn er granitter og migmatitter ... små mengder i migmatittgranittene, finnes det ingen sjeldne mineraler i bergartene. Rapporten er vedlagt et geologisk kart i målestokk 1: ...
... grunn til å anta at sonen er meget fattig på ledende mineraler. 500-600 meter nord for skjerpene ble det påvist flere tildels ...
... i 1969. Det gis en forekomstoversikt for følgende mineraler og bergarter: Dolomitt (dolomittmarmor), olivin, serpentin, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.