6 resultater
Kromitt finner du i skrunøkler.
... med erosjonen. Erupsjon : Utbrudd av vulkanske materialer, bergartsfragmenter, smelte, væske og gass på jordens overflate og ...
Her finnes tilleggsopplysninger for NGU-rapporter om sand, grus og pukk som går på totalt og utnyttbart volum og klassifisering av forekomster.
Kva er mikrobiologisk vasskvalitet?
Kva for problem med vasskvaliteten av kjemisk art kan oppstå i ein grunnvatnsbrunn
... Læren om forholdet mellom geologiske materialer og vann, først og fremst grunnvann. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.