5 resultater
Et internasjonalt forskerteam med nordmannen Tor Grenne på laget har funnet spor av verdens eldste kjente livsformer. Funnene er nå publisert i en artikkel i tidsskriftet Nature.
Veterinærinstituttet har ledet et prosjekt for å spore rømt oppdrettsfisk tilbake til eier. Resultatene i prosjektet FarmSalmTrack er banebrytende, der en bruker naturlig avsatte grunnstoff i fiskens skjell til å spore fisken.
Forskarar ved Noregs geologiske undersøking (NGU) har, saman med eit internasjonalt forskarlag, no publisert ein artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Communications.
Hurra! NGU.no har blitt tildelt bronse i Farmandprisen. NGU deltok i kategorien «Beste nettsted, Offentlige virksomheter».
... mineralske råvarer til Europa. Tilgangen til mineraler og materialer er høyt oppe på EUs dagsorden fordi europeisk industri er avhengig ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.