5 resultater
Jeg leste et sted om diamanter som var dannet av uorganisk karbon, Er ikke alt karbon rester av levende organismer?
Nye undersøkelser viser at det finnes aktive PCB-kilder på land i Barentsburg og Pyramiden på Svalbard. - Forurensningen spres til sjøen. Konsentrasjonen av PCB på sjøbunnen har økt de siste 12 årene, fastslår forskere.
Forsker Victor A. Melezhik er hedret med prisen for beste vitenskapelige publikasjon ved NGU i 2009. Artikkelen omhandler verdens første forsteinede olje i to milliarder år gamle bergarter.
... og, på enkelte steder, mangel på tilgjengelige materialer. Hver person bruker årlig 10 tonn grus og pukk. Det ble ut fra ...
Årets andre MAREANO-tokt går av stabelen på Eggakanten nordvest for Tromsø. Noe av det mest spennende vi har observert så langt er sandbølger og det vi antar er leirdiapirer.
Fant ingen ansatte som matchet søket.