5 resultater
... Dagens ressurser er knappe; Finnes det alternative materialer til sand og grus? Ressursknapphet ...
... i større kvanta og verdi.   Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som ...
... fjell i stadig større grad tatt over for naturgrus. For materialer som skal brukes som tilslag for vegformål i Norge stilles det krav ... Det stilles også krav til kornformen til et materialer uttrykt ved flisighetsindeksen (FI). Da flisig kornform gjerne gir ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
... var det gjerne som plater i kombinasjon med betong og andre materialer, og arkitektene hadde tydeligvis en forkjærlighet for sorte, hvite ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.