7 resultater
For 400 millioner år siden, lå Norge plassert i tropene. Med tiden, har Norge sakte beveget seg nordover.
... tilknytning til bygge- og anleggsvirksomhet. Geologiske materialer av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er ...
Effektene av geodynamiske prosesser på jordoverflaten gir en pekepinn på strukturen i jordens indre.
Pumping og drenering av grunnvann i våre byer kan skape store problemer. Når grunnvannstanden senkes, kan jordmassene bli komprimert og bygninger som er fundamentert på setningsømfintlige masser kan bli skadet.
... store deler av overflaten dekket med asfalt og andre tette materialer. Store regnskyll i slike områder treffer dermed ikke jord eller ...
Lausmassane som ligg drapert over berggrunnen utgjer ein av våre mest verdifulle naturressursar og gjev tilgong til ei stor mengd geologisk informasjon.
... omkomne. Ordet "Skred" omfatter skred fra alle typer materialer, inkludert både stein, alle typer jord, snø- og is. NGU er landets ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.